Ustman bin Affan

Menjelang wafat, Umar bin Khattab berpesan. Selama tiga hari, imam masjid hendaknya diserahkan pada Suhaib Al-Rumi. Namun pada hari keempat ...

Beginilah Para Ulama Mendidik Anak

Mewariskan Harta dan Buku, untuk Pendidikan Anak Sebagaimana dikatakan oleh Imam As Syafi’i, bahwa ilmu tidak akan diperoleh kecuali denga...

ZUBAIR BIN AWWAM

ZUBAIR BIN AWWAM radhiallahu 'anhu Pembela Rasulullah Shallallahu alaihi wa salam Setiap tersebut nama Thalhah, pastilah disebut orang...

ZAINAB binti JAHSY

ZAINAB binti JAHSY -radhiallaahu 'anha- Dia adalah Ummul mukminin, Zainab binti Jahsy bin Rabab bin Ya'mar. Ibu beliau bernama Ummy...

ZAID BIN HARITSAH

ZAID BIN HARITSAH ( TAK ADA ORANG YANG LEBIH DICINTAINYA DARIPADA RASULULLAH ) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri mele...

Utsman bin Mazh'un

Utsman bin Mazh'un radhiallahu 'anhu YANG PERNAH MENGABAIKAN KESENANGAN HIDUP DUNIAWI Seandainya anda hendak bermaksud menyusun...

UTBAH BIN GHAZWAN

UTBAH BIN GHAZWAN "ESOK LUSA AKAN KALIAN LIHAT PEJABAT-PEJABAT PEMERINTAHAN YANG LAIN DARIPADAKU"   Di antara Muslimin yang leb...

Usamah ra. Panglima Islam Termuda

Usamah ra. Panglima Islam Termuda Asakir telah memberitakan dari Az-Zuhri dari Urwah dari Usamah bin Zaid ra. bahwa Rasulullah Saw. memeri...

Ummu Sulaim Binti Malhan

Ummu Sulaim Binti Malhan Beliau bernama Rumaisha’, Ummu Sulaim binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bi...
Copyright © 2014 Muslim Jenius. All Rights Reserved. Powered by Blogger.