IBNU JARIR ATH THABARI

KISAH AL IMAM IBNU JARIR ATH THABARI DAN KAKEK YANG FAKIR (KISAH BEGITU INDAH NAN MENGADUNG PELAJARAN) Dikisahkan oleh Ibnu Jarir ath-Thab...

0 Comments

Ustman bin Affan

Menjelang wafat, Umar bin Khattab berpesan. Selama tiga hari, imam masjid hendaknya diserahkan pada Suhaib Al-Rumi. Namun pada hari keempat ...

0 Comments

Beginilah Para Ulama Mendidik Anak

Mewariskan Harta dan Buku, untuk Pendidikan Anak Sebagaimana dikatakan oleh Imam As Syafi’i, bahwa ilmu tidak akan diperoleh kecuali denga...

0 Comments

ZUBAIR BIN AWWAM

ZUBAIR BIN AWWAM radhiallahu 'anhu Pembela Rasulullah Shallallahu alaihi wa salam Setiap tersebut nama Thalhah, pastilah disebut orang...

0 Comments

ZAINAB binti JAHSY

ZAINAB binti JAHSY -radhiallaahu 'anha- Dia adalah Ummul mukminin, Zainab binti Jahsy bin Rabab bin Ya'mar. Ibu beliau bernama Ummy...

0 Comments

ZAID BIN HARITSAH

ZAID BIN HARITSAH ( TAK ADA ORANG YANG LEBIH DICINTAINYA DARIPADA RASULULLAH ) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri mele...

0 Comments

Utsman bin Mazh'un

Utsman bin Mazh'un radhiallahu 'anhu YANG PERNAH MENGABAIKAN KESENANGAN HIDUP DUNIAWI Seandainya anda hendak bermaksud menyusun...

0 Comments

UTBAH BIN GHAZWAN

UTBAH BIN GHAZWAN "ESOK LUSA AKAN KALIAN LIHAT PEJABAT-PEJABAT PEMERINTAHAN YANG LAIN DARIPADAKU"   Di antara Muslimin yang leb...

0 Comments